Груб строеж

Грубият строеж се състои в изграждането на носещата конструкция на сградата.Това са всички дейности и необходими материали и техника за изкопаването на основите, бетониране на основи, отливане на плоча кота нула, отливане на колони и греди по следващите плочи, зидария на външни и вътрешни стени, отливане и на стълбище(а), подпокривно пространство и покрив.